BIZNES

Energia elektryczna jest coraz droższa. Ale nie tylko obciążenie finansowe odgrywa tu rolę. Stały wzrost cen wpływa również na planowanie długoterminowe i bezpieczeństwo kosztowe, a tym samym na ogólną konkurencyjność oraz rentowność prowadzonej działalności.

Myśląc o powyższych aspektach, przedsiębiorstwa komercyjne mogą stać się niezależne i pobierać jak najmniej energii elektrycznej z sieci publicznej co pozwala na generowanie realnych oszczędności w planowaniu długofalowym przy jednoczesnym wpisaniu się w proekologiczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Główne korzyści wynikające z założenia instalacji fotowoltaicznej:

  • obniżenie kosztów produkcji
  • eliminowanie wpływu ceny energii na koszt produkcji
  • pozytywny wpływ na środowisko i poprawa wizerunku firmy